Türlerine Göre Ortalama Proje Sayılarının Dağılımı

Unvanlara Göre Ortalama Proje Sayısı DağılımıUnvanlara Göre Ortalama Proje Görevleri Sayısı