Anatolid-Toridler?in dogusunda (Kızılagaç-Mus, Bitlis Masifi-D Türkiye) Erken Paleozoyik magmatizmasının petrojenezi ve jeodinamik tarihçesinin arastırılması


Aydin F. (Yürütücü), Karsli O.

  • Proje Türü: TÜBİTAK Projesi
  • Proje Grubu: Fen ve Mühendislik
  • Projenin Yürütüldüğü Birim: Mühendislik Fakültesi
  • Başlangıç Tarihi: Mayıs 2022
  • Bitiş Tarihi: Mayıs 2023

Özet

Anatolid-Toridler?in dogusunda (Kızılagaç-Mus, Bitlis Masifi-D Türkiye) Erken Paleozoyik
magmatizmasının petrojenezi ve jeodinamik tarihçesinin arastırılmasıAnatolid-Toridler?in dogusunda (Kızılagaç-Mus, Bitlis Masifi-D Türkiye) Erken Paleozoyik
magmatizmasının petrojenezi ve jeodinamik tarihçesinin arastırılmasıAnatolid-Toridler?in dogusunda (Kızılagaç-Mus, Bitlis Masifi-D Türkiye) Erken Paleozoyik
magmatizmasının petrojenezi ve jeodinamik tarihçesinin arastırılması