Bakteriyel Esaslı Manyetik Biyoadsorbanlar Kullanarak Ağır Metallerin Tayini için Yöntem Geliştirilmesi ve Kemometrik Uygulamalar


Yılmaz çamoğlu A. (Yürütücü), Duran C. , Özdeş D., Karataş Ş.

  • Proje Türü: TÜBİTAK Projesi
  • Proje Grubu: Fen ve Mühendislik
  • Projenin Yürütüldüğü Birim: Fen Fakültesi
  • Başlangıç Tarihi: Mart 2024
  • Bitiş Tarihi: Mart 2025

Özet

Bakteriyel Esaslı Manyetik Biyoadsorbanlar Kullanarak Ağır Metallerin Tayini için Yöntem Geliştirilmesi ve Kemometrik UygulamalarBakteriyel Esaslı Manyetik Biyoadsorbanlar Kullanarak Ağır Metallerin Tayini için Yöntem Geliştirilmesi ve Kemometrik UygulamalarBakteriyel Esaslı Manyetik Biyoadsorbanlar Kullanarak Ağır Metallerin Tayini için Yöntem Geliştirilmesi ve Kemometrik UygulamalarBakteriyel Esaslı Manyetik Biyoadsorbanlar Kullanarak Ağır Metallerin Tayini için Yöntem Geliştirilmesi ve Kemometrik UygulamalarBakteriyel Esaslı Manyetik Biyoadsorbanlar Kullanarak Ağır Metallerin Tayini için Yöntem Geliştirilmesi ve Kemometrik UygulamalarBakteriyel Esaslı Manyetik Biyoadsorbanlar Kullanarak Ağır Metallerin Tayini için Yöntem Geliştirilmesi ve Kemometrik UygulamalarBakteriyel Esaslı Manyetik Biyoadsorbanlar Kullanarak Ağır Metallerin Tayini için Yöntem Geliştirilmesi ve Kemometrik UygulamalarBakteriyel Esaslı Manyetik Biyoadsorbanlar Kullanarak Ağır Metallerin Tayini için Yöntem Geliştirilmesi ve Kemometrik Uygulamalar