Yaşayan Kent İmgesinin Kentsel Anlatı Kodları İle Araştırılması (UNARCODE©)


Durmuş öztürk S. (Yürütücü), Yadigaroğlu H.

  • Proje Türü: TÜBİTAK - AB COST Projesi
  • Proje Grubu: Fen ve Mühendislik
  • Projenin Yürütüldüğü Birim: Mimarlık Fakültesi
  • Başlangıç Tarihi: Şubat 2024
  • Bitiş Tarihi: Şubat 2026

Özet

Yaşayan Kent İmgesinin Kentsel Anlatı Kodları İle Araştırılması (UNARCODE©)Yaşayan Kent İmgesinin Kentsel Anlatı Kodları İle Araştırılması (UNARCODE©)Yaşayan Kent İmgesinin Kentsel Anlatı Kodları İle Araştırılması (UNARCODE©)Yaşayan Kent İmgesinin Kentsel Anlatı Kodları İle Araştırılması (UNARCODE©)Yaşayan Kent İmgesinin Kentsel Anlatı Kodları İle Araştırılması (UNARCODE©)Yaşayan Kent İmgesinin Kentsel Anlatı Kodları İle Araştırılması (UNARCODE©)Yaşayan Kent İmgesinin Kentsel Anlatı Kodları İle Araştırılması (UNARCODE©)Yaşayan Kent İmgesinin Kentsel Anlatı Kodları İle Araştırılması (UNARCODE©)Yaşayan Kent İmgesinin Kentsel Anlatı Kodları İle Araştırılması (UNARCODE©)