Mediterranean Forestry and Natural Resources Management (MEDFOR) Ortak Yüksek Lisans Programı


Karahalil U. (Yürütücü), Öztürk M.

  • Proje Türü: Erasmus+ Projesi
  • Proje Grubu: Fen ve Mühendislik
  • Projenin Yürütüldüğü Birim: Orman Fakültesi
  • Başlangıç Tarihi: Eylül 2020
  • Bitiş Tarihi: Ekim 2025

Özet

Proje, “Akdeniz Ormancılığı ve Doğal Kaynak Yönetimi” konusunda Ortak Yüksek Lisans Programı kapsamında bir ortak yüksek lisans programıdır.

 

Ortağı olduğumuz Yüksek Lisans Programı; Akdeniz'de ormancılık ve doğal kaynak konularında geleceğin lider neslini yetiştirmek için; en iyi uzmanlığı, insan kaynaklarını ve altyapısını bir araya getirmeyi hedeflemektedir. Bahse konu yüksek lisans programının; konsorsiyuma dahil Akdeniz üniversiteleri, araştırma, teknoloji merkezlerinin yanı sıra paydaşlar tarafından; ekosistemlerinin sürdürülebilirliği ve küresel bağlamda ekosistem hizmetlerinin sağlanması için gerekli olan koordineli ve çok disiplinli bir yaklaşım sağladığı kabul görmektedir.