Gıda Güvenliği, Sürdürülebilir Tarım, Balıkçılık, Denizcilik, İç Su Araştırmaları, Biyoekonomi: AB Horizon 2020 Çerçeve Programı Açık Çağrısı

Gıda Güvenliği, Sürdürülebilir Tarım, Denizcilik Araştırmaları ve Biyoekonomi alanı, AB Horizon 2020 Programı, Toplumsal Sorunlara Çözümler önceliği altında yer alan 6 alandan biridir.

Gıda Güvenliği, Sürdürülebilir Tarım, Denizcilik Araştırmaları ve Biyoekonomi alanı, biyolojik kaynakların en iyi şekilde ve sürdürülebilir kullanılmasını hedeflemektedir. Alanın amaçları, güvenli ve kaliteli gıdanın yeterli miktarda tedarik edilebilmesi ve sürdürülebilir ve kaynak verimli birincil üretim sistemlerinin geliştirilmesidir.

Bunun yanı sıra, Horizon 2020 boyunca diğer alanlarla ortak olarak bazı konulara odaklanan alanlar da çağrılar ile desteklenecektir.

Bütçe: 3.851 Milyar Avro

Detaylı bilgi için tıklayınız.

 
Dış Kaynaklı Proje Süreçleri Yönetim Sistemi / Copyright © 2015 Abis Teknoloji Ltd. Şti.