Sağlık, Demografik Değişim ve Refah: AB Horizon 2020 Çerçeve Programı Açık Çağrısı

Sağlık, Demografik Değişim ve Refah Alanı, AB Horizon 2020 Programı, Toplumsal Sorunlara Çözümler önceliği altında yer alan ve 8 milyar Avro'luk bütçesiyle en büyük bütçeye sahip sahip alt alandır.

Avrupa Birliği Komisyonu, H2020 Programı’nı yapılandırırken 7. Çerçeve Programı'nın yapısını birebir devam ettirmek yerine bazı programları bir araya getirme ve bütünleştirme yöntemine gitmiştir. Bu kapsamda, 7. Çerçeve Programı kapsamındaki Sağlık Alanı, 7. ÇP Bilgi İletişim teknolojileri alanındaki e-sağlık başlıkları ve CIP altındaki ilgili konu başlıkları “Sağlık, Demografik Değişim ve Refah” alanı altında tek bir programda birleştirilmiştir. Bu birleştirici özelliğinin yanı sıra 7. Çerçeve Programı kapsamındaki KOBİ odaklı bakış açısı, ödüller, işbirlikçi araştırma projeleri odağı da devam ettirilecektir.

Yedi alt alandan oluşan “Sağlık, Demografik Değişim ve Refah” alanı altında özellikle Avrupa nüfusunun sürekli takibi, sağlık hizmetlerinin sürekliliği gibi önleyici alanların ağırlık kazandığı görülmektedir.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

 
Dış Kaynaklı Proje Süreçleri Yönetim Sistemi / Copyright © 2015 Abis Teknoloji Ltd. Şti.